ISTORIC AL UNITĂŢII

 DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În localitatea Peciu Nou, şcoala datează din anul 1726, fiind şcoală cu predare în limba germană, primul învăţător care a functionat a fost Rebenherg, iar localitatea se numea UJ-PECS.

Primul document de atestare a înfiinţării şcolii datează din anul 1774 când localitatea figura “colonie germană şi şcoală”, în anul 1823 este gata şi se dă în folosinţă pentru şcoală clădirea grădiniţei de astazi; începând cu anul 1857 se păstrează documente în arhiva şcolii.

Începând cu anii 1871-1879 şcoala funcţionează ca scoală cu limba de predare maghiară până la sfârşitul primului război mondial 1918-1919.

În anul 1874 se da in folosinta o noua cladire pentru scoala  cu cinci Sali de clasa,o suprafata  de 293 mp,cladirea nr.147 pana in 2001.

La începutul secolului al XX-lea, pe lângă şcoala comunală funcţionează o şcoală agricolă de fete şi cursuri pentru ucenici meseriaşi-şcoală de doi ani, după terminarea claselor elementare.

În tot acest timp a funcţionat o gradiniţă numită MARISCHKA-NENI  iar apoi OVADA.

La sfârşitul primului război mondial în şcoală se reintroduce limba germană ca limbă de predare la toate clasele ,iar învăţământul primar a devenit obligatoriu; şcoala elementară fiind de şase clase; în anul 1925 se deschide o şcoală de ucenici.

Grădiniţa a funcţionat în tot acest răstimp mai puţin în anii 1932-1934, când a avut activitate întreruptă; în anul 1935 se înfiinţează la cererea părinţilor.

În anul 1937 se înfiinţează în Peciu Nou o clasă cu predare în limba română în care sunt cuprinşi copiii coloniştilor români veniţi în comună sporadic din 1919 şi organizat din anul 1927; primul învăţător român calificat fiind Ioan Dutescu.

În primii ani dupa cel de-al II-lea razboi mondial,in Peciu Nou functioneaza scoala romana cu clasele I-IV,scoala germana cu clasele I-IV si sectia sarba cu clasele I-IV;la clasele V-VIII,functiona o singura sectie mixta.

În anii 1961-1962,secţia sârbă se desfiinţează din cauza lipsei elevilor; numărul elevilor de etnie germană rămâne constant iar numărul elevilor români creşte.

În scopul asigurării forţei de muncă calificată  în agricultură, în 1961-1962 se înfiinţează o şcoală profesională cu durata de trei ani sub conducerea directorului maistru Iulian Cârtog ce funcţionează până în 1968.

Începând cu anul şcolar 1962-1963, s-a aprobat înfiinţarea Liceului Teoretic Peciu Nou şi funcţionarea acestuia cu un rând de clase; învăţâmântul era organizat pe trepte după cum urmează: învăţâmnt primar -clasele I-IV,învăţâmânt gimnazial-clasele V-VII, învăţâmânt liceal-clasele VIII-XI.

În data de 03.10.1964 a fost data in folosinţă clădirea liceului.

Începând cu anul şcolar 1965-1966 se introduce învăţâmântul obligatoriu de opt ani şi structura pe trepte de învăţare:-învăţâmânt primar clasele I-IV, învăţământ gimnazial-clasele V-VIII, învăţâmânt liceal-clasele IX-XII.

Liceul a funcţionat până în 1977 (11 serii de elevi) sub diferite denumiri:

1962-1963-Şcoala Medie Peciu Nou

1968-1969-Liceul Real Umanist Peciu Nou

1971-1977-Liceul Teoretic Peciu Nou

Începând din anul şcolar 1975-1976, se introduce învăţământul obligatoriu de 10 ani; liceul rămâne numai cu prima treaptă, treapta a doua desfiinţându-se; între anii 1977-1999 funcţionează Şcoala Generală Peciu Nou cu clasele I-X.

În anul 1992 se desfiinţează secţia germană clasele I-IV din lipsa elevilor.

Începând cu 01.09.2010 se desfințează prin comasare Școala cu clasele I-VIII Sânmartinu Sârbesc și Școala cu clasele I-VIII Diniaș, dată de la care elevii care le-au frecventat vor fi școlarizați la Liceul Teoretic Peciu Nou.

Cu aceeași dată, la Liceul Teoretic Peciu Nou-unitate de învățământ cu personalitate juridică, se arondează următoarele unități de învățământ ca structuri:

  • Școala cu clasele I-IV Sânmartinu Sîrbesc
  • Școala cu clasele I-IV Diniaș
  • Grădinița cu Program Normal Peciu Nou
  • Grădinița cu program Normal Diniaș
  • Grădinița cu Program Normal Sânmartinu Sârbesc

Începând cu anul școlar 2017-2018, se desfințează Școala cu clasele I-IV Sânmartinu Sîrbesc și Școala cu clasele I-IV Diniaș.

Download