INSCRIERE/REINSCRIERE COPII- GRADINITA-AN SCOLAR 2020-2021

Informatii utile:

Perioada depunerii cererii

– pentru reinscriere-25 mai-4 iunie 2020

– pentru inscriere-8 iunie-26 iunie, etapa I iar etapa a II-a din 20 iulie-31 iulie

PLAN DE ȘCOLARIZARE – ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Grădinița Grupa Program Nr. de locuri alocat pentru anul  școlar 202-2021
P.P. Peciu Nou mică normal 30
mijlocie normal 30
mare normal 30
mare prelungit 30
P.N. Diniaș mică normal 30
mare normal 30
P.N. Sînmartinu Sîrbesc mică normal-secția sârbă 10
mare normal-secția sârbă 20

În situația în care într-o unitate numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar este mai mare decât numarul de locuri libere, se vor aplica criterii generale de departajare.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criterii specifice- Nu este cazul !

Înscrierea în învățământul preșcolar se face conform Metodologiei de înscriere în învățământul preșcolar elaborată de M.E.C.

Grafice reinscriere/inscriere copii la gradinita:

Model cereri de reinscriere: