CONSILUL DE ADMINISTRAŢIE  LICEUL TEORETIC COM. PECIU NOU

                                     AN ŞCOLAR 2018-2019

NUME PRENUME

FUNCŢIA
COBRAC MARIOARA Director
MĂRGĂRIT MILINA Director adjunct
JURCA SILVIA Membru
COMŞA ANDRADA Membru
TARŢA GABRIELA Membru
TRIFOI DALIA Membru
DRĂGAN GABRIEL RĂZVAN Primar
FĂRCĂLĂU IOAN Reprezentant consiliul local
GRUBACICHI NICOLETA Reprezentant consiliul local
TITERLEA EUGEN Reprezentant consiliul local
APOPI MARIA Reprezentant părinţi
OROSZ STELA Reprezentant părinţi
RACZ DENIS Reprezentant elevi
DRINCEANU ŞTEFAN

Lider sindicat