IN ATENTIA ABSOLVENTILOR CLASEI A VIII-A

Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, completarea fișei de înscriere se poate realiza și electronic la următoarea adresă de e-mail: activitate.online@liceulpeciunou.ro

În cazul în care doriți completarea opțiunilor în format electornic, vă rugăm să contactați, pentru detalii, pe diriginții claselor aVIII-a, d-na prof. Todorov Elena și d-na prof. Prisacariu Florica.