Data limită/perioada   /    Evenimentul  
1. 19 februarie –1 martie 2019

Afişarea pe site-ul unităţii de învăţământ a modului şi a criteriilor de repartizare a copiilor în clasa pregătitoare respectiv a cadrelor didactice care vor prelua aceste clase.

 
2. 27 februarie – 1 martie 2019

Informarea cadrelor didactice care predau la grupele mari ale grădiniţelor arondate unităţii şcolare cu privire la condiţiile şi modul de repartizare al copiilor în clasa pregătitoare respectiv a cadrelor didactice care vor prelua cele două clase.

 
3. 27 februarie – 12 martie 2019

Informarea părinţilor prin şedinţe cu părinţii la grupele mari ale grădiniţelor arondate cu privire la condiţiile şi modul de repartizare al copiilor în clasa pregătitoare precum şi comunicarea modului de repartizare a cadrelor didactice care vor prelua cele două clase

 
4. 11 aprilie 2019

Se afişează la avizierul şcolii şi pe site lista elevilor înscrişi în clasa pregătitoare după etapa a II-a de înscrieri, în ordine alfabetică ;

 
5. 24 aprilie 2019

În cadrul CA se constituie formaţiunile de studiu: se face repartiţia copiilor respectând criteriul strict alfabetic ( cu luarea în considerare a diacriticelor, respectiv a numelui corect din certificatul de naştere)

– primul în FORMAŢIUNEA 1, al doilea, în FORMAŢIUNEA 2 , al treilea în FORMAŢIUNEA 1 şi aşa mai departe, până la epuizarea listei;

– repartizarea fraţilor se face în aceeaşi clasă, dacă parintele nu are altă opţiune, exprimată în scris, repartiţia continuând ulterior conform reguţii stabilite iniţial;

– completarea formaţiunilor se face în limita a 25 de elevi pe clasă:

– CA aprobă listele finale ale formaţiunilor de studiu, fără litere (A sau B) . Sunt denumite Formaţiunea 1 şi Formaţiunea 2

– Se afişează lista elevilor din fiecare formaţiune de studiu la avizierul şcolii;

 
6. 7-11 mai 2019

Se completează eventualele locuri libere cu elevii repartizaţi prin ISJ. Actualizarea listelor şi afişarea pe site-ul şcolii şi la avizier.

În situaţia în care, până la data începerii efective a cursurilor, ca urmare a unor hotărâri ale Comisiei judeţene de înscriere în învăţământul primar vom avea repartizaţi elevi care fie vor completa până la 25 efectivele existente, fie vor intra în clase pe locurile suplimentare, listele nominale se vor actualiza, reafişa, fiind însoţite de precizarea datorită cărui fapt se produce modificarea. Aceşti elevi vor fi repartzaţi astfel: primul elev repartizat ulterior merge la formaţiunea 1, al doilea la formaţiunea 2 şi aşa mai departe.

Transferul elevilor între formaţiunile constituite se poate face numai după începerea cursurilor, în vacanţa intersemestrială conform legislaţiei în vigoare şi a Procedurii operaţionale aflate în vigoare în unitatea de învăţământ;

 
7. 2 – 5 septembrie 2019

Repartizarea invăţătorilor la clasă – prin tragere la sorţi.

 
8. 6 septembrie 2019 – Afişarea la avizierul unităţii/site-ul unităţii a listelor finale cu repartizarea copiilor în clasa pregătitoare A respectiv în clasa pregătitoare B şi învăţătorul fiecărei clase;  

 

3,022 thoughts on “Inscriere Clasa pregatitoare an scolar 2019-2020