Plan de școlarizare învățământ preșcolar

An școlar 2021-2022

Structura Indicativul grupei Număr de locuri
Grădinița P.P. Peciu Nou Mică 25
Mică+Mijlocie 25
Mare 16
Mare -program prelungit 26
Grădinița P.N. Diniaș Mică 20
Mare 21
Grădinița P.N. Sînmartinu Sîrbesc Mică 10
Mare 11

 

Perioada de reînscrieri 17.05.2021-28.05.2021

Înscrieri – încep în data de 31.05.2021

Pentru completarea cererilor-tip de înscriere la grădiniță vă rugăm să vă programați în prealabil de luni până vineri, în intervalul orar 9-16 la numărul de telefon 0731377544 (Persoană de contact –Trifoi Dalia)

Precizari-reinscriere_inscriere-gradinita-an-scolar-2021-2022

ACTE NECESARE:

-CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI -ORIGINAL+ COPIE;

-CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE/ TUTORE/ REPREZENTANT LEGAL-ORIGINAL + COPIE;

-ADEVERINŢE DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR, DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ SUNT ANGAJAȚI ( doar pentru înscrierea la  program prelungit)

-HOTĂRÂRE DE DIVORŢ, HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ DIN CARE SĂ REZULTE ÎNCREDINȚAREA MINORULUI, ACOLO UNDE ESTE CAZUL;

– CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ/CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAPA COPILULUI, ACOLO UNDE ESTE CAZUL

– VALIDAREA SE VA FACE, LA GRĂDINIȚA UNDE DOREȘTE ÎNSCRIEREA, DUPĂ O PROGRAMARE PREALABILĂ.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022 DIN ADRESA MEN NR. 28269/27.04.2021

Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația în care sunt mai multe cereri decât numărul de locuri libere, sunt următoarele:

1.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);

2.Existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

3.Existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă, în anul școlar următor;

4.Existenţa unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicapa copilului

Locuri disponibile invatamant prescolar: Raport locuri disponibile

Fisa de inscriere invatamant prescolar 2021-2022-Tipizat