Înscrierea la liceu în anul şcolar 2020-2021 se va face în perioada 13 – 20 iulie 2020 după următorul program:luni – vineri orele 9,00-14,00
Înscrierea la liceu a candidaților declarați admiși, în urma repartizării computerizate, se efectuează, pe baza următoarelor acte:
certificat de naştere elev -original şi copie lizibilă;
– copie carte de identitate elev, părinți/reprezentant legal;
– adeverința cu notele și media generală obținute la EN din clasa a VIII-a-original;
– foaia matricolă cu mediile claselor V-VIII- original;
– fişa medicală-original;
– dosar plic;
– cerere înscriere – formular tip; CERERE-INSCRIERE-CLASA-A-9-A;
– cerere participare orele de religie –formular tip; SOLICITARE-STUDIU-RELIGIE
– declarație pe proprie răspundere – formular tip (declaratie proprie raspundere) – se completează de către părinte/reprezentantul legal al elevului admis, care optează pentru depunerea online a documentelor scanate, la adresa de email: liceulpeciunou@yahoo.com (conform art.2 alin.11 din OMEN 4317/21.05.2020). Prin email li se va comunica situația înscrierii. În cazul transmiterii online a documentelor, actele originale vor fi aduse în primele 2 săptămâni de la începerea cursurilor. – fisa optiune clasa (FISA-OPTIUNE-CLASA)
Candidații care în perioada menționată nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeteană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.
(conform metodologiei şi calendarului admiterii pentru anul şcolar 2020-2021)